Zurich Process

Dobrodošli na Across the Alps!

Spletna stran www.acrossthealps.eu je informacijski sistem glavnih tranzitnih osi skozi Alpe v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Italiji, Sloveniji in Švici. Pod navedbo vsake osi boste našli splošne informacije o posameznih relacijah, najpomembnejše predpise in varnostna navodila ter koristne povezave (npr. prometne informacije v realnem času).

V primeru izrednega dogodka, ki traja vsaj 48 ur in zaradi katerega je relacija dlje časa neprevozna za avtomobile in težka tovorna vozila, je os obarvana rdeče. Izredni dogodki so naravni pojavi, kot npr. potresi, zemeljski plazovi, skalni podori, plazovi blata, poplave in snežni plazovi. To velja tudi za izredne dogodke tehnične narave, npr. zrušeni mostovi in hujše nesreče, ki povzročijo infrastrukturno škodo (npr. požari v predorih), ter človeška dejanja, npr. stavke ali teroristični napadi.

POMEMBNO

This website does NOT provide any real-time traffic information. To obtain real-time traffic information, please use the links provided for each axis.  .

Ozadje

Spletna stran www.acrossthealps.eu je bila ustvarjena v okviru Züriškega procesa. Proces je dobil ime po skupni Deklaraciji iz Züricha z dne 30. 11. 2001, ki so jo izdali ministri, pristojni za promet, iz Avstrije, Francije, Nemčije, Italije in Švice v prisotnosti Evropske komisije. Slovenija je postala članica te skupine leta 2006. Züriški proces je uradna platforma, ki ministrom, pristojnim za promet, pomaga iskati rešitve za varnostne in prometne težave na območju Alp, da bi olajšali prehod s cestnega na železniški promet in izboljšali cestno varnost, zlasti v predorih na območju Alp.

Legend
Source: Swiss Federal Office of Topography