Zurich Process

Varnost

Varnostni ukrepi v predoru Mont Blanc

Po zaprtju leta 1999 so bili v predoru izvedeni večja obnovitvena dela in modernizacija, pri čemer so bile uporabljene rešitve, ki predstavljajo referenčni model na svetovni ravni.

Modernizacija predora Mont Blanc je vključevala opremljanje infrastrukture z visokokakovostnimi sistemi. Predor ima centralizirano tehnično upravljanje (Centralized Technical Management – CTM), računalniški sistem, ki nenehno preverja in nadzoruje celotno dolžino predora ter obdeluje podatke z več kot 35.000 kontrolnih točk. Zazna vsako nepravilnost in operaterju predlaga scenarij, ki vključuje vklop ustrezne cestne signalizacije, prilagoditev prezračevanja, obveščanje uporabnikov (radio, spremenljivi prometni prikazovalniki), obveščanje reševalnih ekip, obveščanje zunanjih intervencijskih ekip in komunikacijo z njimi.

Celovit varnostni sistem:

 • 37 varnih zatočišč
 • 1 kanal s čistim zrakom, povezan z varnimi zatočišči za evakuacijo uporabnikov
 • 116 telefonov SOS
 • 120 kamer
 • 12 FM-frekvenc, ki v predoru oddajajo varnostna obvestila v treh jezikih
 • 40 polovičnih zapornic, povezanih s spremenljivimi prometnimi prikazovalniki in semaforji s prižgano rdečo lučjo
 • 20 stropnih spremenljivih prometnih prikazovalnikov
 • 20 semaforjev v vsaki smeri
 • 1 termometrski kabel s 3.860 senzorji
 • 1 vodna cev pod tlakom
 • 78 gasilnih kabin
 • 116 zračnikov za odvod dima
 • 76 stropnih prezračevalnih ventilatorjev
 • 10 radarjev za nadzor hitrosti
 • 10 radarjev za nadzor varnostne razdalje
 • 36 zasilnih parkirnih con
 • 1 centrala za takojšnjo intervencijo in 2 zunanji postaji
 • 2 zapornici na vhodih
 • 4 vodni rezervoarji s kapaciteto 120 m3 vsak
 • 4.640 luči